Doe het zelf

Een terras kan door een handige doe-het-zelver aangelegd worden. Maar om tot een goed resultaat te komen, moet de aanleg stapsgewijs gerealiseerd worden. Hulpmiddelen zoals een straatmakerhamer en een trilplaat zullen het werk alleen maar vergemakkelijken. Voordat begonnen wordt, moet precies bekend zijn hoe het terras eruit gaat zien. Maak voor u zelf een gedetailleerd tuinplan. Op basis van dat getekende plan, kunnen materialen besteld worden. Pas dan kan met de aanleg begonnen worden.

Stap 1 - Contouren uitzetten

Eerst worden met behulp van een touw de contouren van het terras uitgezet. Belangrijk hierbij is dat de hoofdmaten kloppen.

Stap 2 - Zandbed voorbereiden

In het uitgezette deel worden daarna de voorbereidingen voor het zandbed gemaakt.

De uiteindelijke hoogte van de bestrating ten opzichte van zijn omgeving wordt uitgezet op een muur, een gevel van het huis of op een houten paaltje aan de rand van het straatwerk. Belangrijk is dat de gemiddelde hoogte bepaald wordt. Het verloop en afschot van de bestrating - dit voorkomt dat na een forse regenbui het terras blank blijft staan - wordt later vastgesteld. Als de hoogte bekend is, kan rekening houdende met de hoogte van de stenen, ook het zandbed gemaakt worden.

Stap 3 - Zandbed aantrillen en afschot bepalen

Als het zandbed op zijn plaats ligt, wordt het zandbed zo vast mogelijk aangetrild met de trilplaat en wordt het uiteindelijke oppervlak van het terras exact vastgesteld. Met behulp van een touwtje en een waterpas wordt nogmaals de hoogte gecontroleerd en aan de hand daarvan wordt het afschot (circa 1 á 2 cm per lengtemeter) in de bestrating bepaald. Het touwtje dat het afschot volgt wordt met behulp van een aantal stenen vastgezet zodat permanent gecontroleerd kan worden ten opzichte van de uitgezette hoogte. Het zandbed wordt vlak geharkt en ongeveer op hoogte gebracht.

Stap 4a - Opsluitbanden plaatsen

Dan worden eerst de opsluitranden gemaakt met behulp van een betonband, palissadeband of een kopse of liggende rollaag en de strekse lagen.

Stap 4b - Zandbedhoogte bepalen

Als de opsluitranden goed liggen, zijn ze ook te gebruiken om de hoogten en het verval in hoogte te controleren. Rollagen en strekse lagen in de verharding zelf worden ook uitgezet voordat met het dichtstraten begonnen kan worden.

Stap 5 - Bestrating vlijen of straten

Als de contouren van de verharding vastliggen, kunnen de vlakken ingevuld worden met de stenen en in het verband zoals dat gekozen is.

Het dichtstraten kan op twee manieren gebeuren. De stenen kunnen gevlijd worden, wat betekent dat ze zo op het zandbed in verband tegen elkaar aangelegd worden.

Maar het is ook mogelijk om steen voor steen op de goede hoogte te leggen. Dat kan betekenen dat onder de ene steen zand weg moet terwijl onder de andere steen extra zand bijgebracht moet worden. Met een straatmakerhamer worden ze daarna op de goede hoogte vastgetikt.

Stap 6 - Invegen en aftrillen

Dan mag de bestrating worden ingeveegd en aangetrild.

Echter natuursteen- en terrastegels mogen niet afgetrild worden. Deze dienen met een rubberen hamer (wit) te worden aangeslagen.