Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Wassink Bestratingen 

Privacy 
25-05-2018

Het gebruik van persoonsgegevens

Wassink Bestratingen, gevestigd aan Stadhoudersmolenweg 200, 7317 AZ te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Omschrijving van Persoonsgegevens

Wassink Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

ü NAW gegevens

ü Bedrijfsgegevens

ü BTW nummer

ü Telefoonnummer

ü E-mailadres

ü Internetbrowser en apparaat type

ü IP-adres

ü Klik- en surfgedrag

ü Bankrekening nummer

Doeleinde van persoonsgegevens verwerking

Wassink Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

ü Verlenen van toegang tot onze website

ü Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief met informatie over onze producten.  

ü U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

ü Contact op te kunnen nemen omdat u gebruikt gemaakt heeft van het contactformulier of offerte formulier.

ü Om goederen en diensten bij u af te leveren

ü Verwerken en versturen van facturen

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wassink Bestratingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wassink Bestratingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens bevat onze internetpagina links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruikmaakt.

Cookies

Wassink Bestratingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wassink Bestratingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De diensten die Wassink Bestratingen inzet en die cookies gebruiken zijn:

Google Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Troublefree

Voor het optimaliseren van onze website en ordersysteem maken wij gebruik van Troublefree. De privacyvoorwaarden van Troublefree zijn van toepassing op het gebruik van onze website: https://www.troublefree.nl/privacyverklaring

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wassink Bestratingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wassinkbestratingen.nl. Wassink Bestratingen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wassink Bestratingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op, of via info@wassinkbestratingen.nl.

Wij hebben de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

ü Versleuteling van digitale bestanden met persoonsgegevens

ü Beveiliging van netwerkverbindingen via Van Dam I.C.T.

ü Een beveiligd intern netwerk

ü Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden

ü Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging

 

Contactgegevens:
Wassink Bestratingen B.V.

Stadhoudersmolenweg 200
7317 AZ Apeldoorn
055-5225302
info@wassinkbestratingen.nl