Mei

Wat is het nut van opsluitbanden rond om uw straatwerk?
Elke tegel of bestratingmateriaal dient te worden ‘opgesloten’. Meestal wordt er gewerkt met een opsluitband. Bij een bestratingsteen van 8 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 20 cm hoog. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij klinkers vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. Een rollaag moet wel in de stabilisatie worden geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf – voor een goede afwatering en uit voorzorg dat de rollaag tijdens het aftrillen niet geraakt wordt.