November

Basisregels voor de fundering van uw straatwerk.
Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een waterdoorlatende onderlaag die bestaat uit een grove steenslag of gebroken puin in de maat 0/40 of 20/40 mm (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand, brekerzand óf gestabiliseerd zand (met een verhouding van 1 deel trascement op 5 à 6 delen zand). De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het voetpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers. Tevens bepaalt dat dunne materialen zoals tegels van 2 à 4 cm dik een zwaardere fundering vragen dan materialen die dikker zijn. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in elk geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen.