phone Bel: 0555225302
Bezoek ook onze wand & vloertegels

INFO BROCHURE / VERWERKINGSADVIEZEN VOOR BESTRATING


Een stijlvol terras, een rustieke oprit of een speels pad wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en wijze van verwerken ook erg belangrijk. Hieronder staan tips om bestrating in uw tuin op een goede wijze te verwerken voor een schitterend resultaat.
                                                                                                                 
                                                                                             
Een goede fundering is de basis van elk project

De basis voor elke oprit wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Een aantal basisregels worden hieronder weergegeven.
Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit een grove steenslag of gebroken puin in de maat 0/40 of 20/40 mm, en een afwerklaag die bestaat uit schoon zand (vb.brekerzand) óf gestabiliseerd zand (met een verhouding van 1 deel trascement op 6 à 7 delen zand, daardoor minder last van mieren). De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in elk geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Paden en terrassen volstaan meestal met 1 laag; 15 tot 25 cm die bestaat uit schoon (straat) zand.
Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne materialen zoals tegels van 2 à 4 cm dik een erg stevige fundering vragen. In dit geval dienen de tegels vaak te worden geplaatst in een splitbed. (zie plaatsing). Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld kunnen worden geplaatst op een fundering van enkel goed verdicht schoon zand (e.e.a. afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid).
Het is raadzaam bij een nieuw aangelegde oprit vooral de 1e periode niet steeds het zelfde spoor te rijden, het is beter om zowel links en rechts van de oprit gelijkmatig goed aan te rijden.
Ten slotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het voetpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.Benut de prachtige variatie van kleuren en structuren

Daarom dienen alle tegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten vóór
verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze wijze wordt de
beste verdeling van kleuren, structuren  en schakeringen van het gebruikte materiaal
verkregen.
Echter bij leveringen tot ca. 20 m² is een juiste kleurnuance, zoals afgebeeld op de
showborden, niet te garanderen.

Bij alle materialen wordt een optimale kleurmenging verkregen door de pakketten
in de juiste volgorde aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te
krijgen uit de pakketten. Daarom de stenen van boven naar beneden afpakken. Dus nooit
laag voor laag. Bij meerdere pakketten, deze op bovengenoemde wijze gelijktijdig en door
elkaar verwerken. Ook bij stenen van een enkele kleur.

Lees voor verwerking van de materialen of er eventueel een
specifiek verwerkingsadvies aanwezig is op de pakketten!
Uitzettingsvoeg (dilatatievoeg) en afwatering

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 35 m² of de lengte meer dan 5 m¹ bedraagt, dient er een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering (zandbed) en de legmortel.
Aan de aansluiting met de gevel creëert men eveneens een uitzettingsvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product.
Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1% (= 1 cm per m¹; beter 1,5 cm per m¹) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zoveel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt. Water dat op de bestrating blijft staan, kan in de winter vorstschade veroorzaken in de voegen of aan het oppervlak van de tegels.De ‘opsluiting’ van de tegels of bestratingmaterialen garandeert de duurzaamheid

Elke tegel of bestratingmateriaal dient te worden ‘opgesloten’. Bij een bestratingsteen van 8 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 20 cm hoog. Naast opsluitbanden wordt er, met name bij bestratingen, ook gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. Een rollaag moet wel in de stabilisatie worden geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf – voor een goede afwatering en uit voorzorg dat de rollaag tijdens het aftrillen niet geraakt wordt.


Plaatsing

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten vrij van oer, kalk en ijzer en in voorkomend geval cement van een goede kwaliteit met weinig kalk. Schoon zand is in ieder geval vrij van zogenaamd ‘oer’. Dit is een soort van houtoxidatie die door de bestrating heen trekt en bruine vlekken op de bestrating veroorzaakt. Voor cement t.b.v. stabilisatie en fundering adviseren wij het gebruik van trascement (minder kalk).

Bij bestratingmaterialen met relatief kleine afmetingen worden de stenen tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als een elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.

Dunne tegels van 2 à 4 cm dienen te worden geplaatst op een splitbed. Dit is de nieuwe trend in bestraten van natuursteen. Waarom in split?
Split is zeer goed waterdoorlatend. Dit voorkomt overmatige vochtopname van diverse steensoorten zoals zandsteen, graniet, travertin en andere sterk zuigende steensoorten en beïnvloed zo positief de vochtafvoer uit de tegels. De tegels worden letterlijk op een bed van split gelegd, de meest gebruikte splitmaat is 1/3 mm of 2/5 mm. De splitlaag heeft een dikte van zo’n 5 tot 8 cm op een ondergrond van (stabilisatie) zand. Zoals eerder genoemd is het belangrijk dat deze laag goed wordt verdicht door o.a. trillen. Door het gebruik van drainerende onderlagen zal het water sneller afgevoerd worden in de onderlaag en drogen de tegels sneller op waardoor er minder vochtkringen zullen ontstaan in bv. Graniet. Ook zal de eventuele groene aanslag op de bestrating aanzienlijk verminderen.
Voor travertin en andere zuigende kalksteensoorten geldt te allen tijde het gebruik van een funderingslaag van split. Voor andere natuursteensoorten is dit een advies.

Keramiek tegels zijn uitsluitend te gebruiken voor terrassen en paden. Controleer voor verwerking de producten op eventuele beschadigingen of afwijkingen. Gebruik schoon, voldoende drainerende breker– of vloerenzand,
de bovenste 5-10 cm. Tegels leggen met een voeg van 5 mm. Tegels leggen op een afgereid zandbed. (eventueel gebruik van trascement 1 op 6/7). Tegels na het leggen voorzichtig aankloppen met een rubberhamer. Na het leggen de bestrating goed schoonmaken eventueel van cementresten. Na het schoonmaken de voegen vullen met voegmortel of voegenzand. Voegmortel verminderd de kans op losliggende tegels. (bij verwerking van voegmortel zie gebruiksaanwijzing op de verpakking, eventueel voegen goed aandrukken).
Klachten bij verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen.

Bestrating van 6 à 8 cm kan volstaan met een waterdoorlatende zandlaag (zoals eerder beschreven). Deze dient dan wel voldoende verdicht te worden. Op deze laag kan men vervolgens straten met schoon zand. Voor paden en terrassen geldt weer dat enkel de laag schoon zand voldoende is. In totaal zal deze laag 15 tot 30 cm zijn.
Na het plaatsen moet de tegelbestrating nagetikt worden met een rubberen hamer (niet bij grotere afmetingen). Vervolgens kan deze afgeneveld worden met schoon water, zodat er bijna geen sluier als gevolg van zagen achterblijft. Hierna een dag van de bestrating afblijven, bij koud weer zelfs iets langer.


Invegen en voegen

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0/2 mm tot 0/4 mm, split 1/3 mm tot 2/5 mm). Vul de voegen vóór en na het aftrillen van de bestrating – uitgezonderd (natuursteen) tegels, deze mogen niet afgetrild worden (zie aftrillen). Ook kunt u gebruik maken van voegmortel.

Invoegen met split of zand verdient de voorkeur. Hierbij heeft men nooit het risico dat na een langdurige vorstperiode, waarbij tegels vaak opvriezen, de voegen kapot springen. Voor tegels met kleine voegen kan men gebruik maken van o.a. zilverzand, brekerzand of invoegsplit. Voor tegels met gekapte kanten en kinderkopjes adviseren wij 0 tot 5 mm splitten zoals basaltsplit.

Bij gebruik van voegmortel moet de voeg minimaal 3 mm breed en 30 mm diep zijn. Indien er tegels los liggen zal hier de voeg er vroeg of laat uitspringen. Dus let hier goed op! Na het invoegen van het voegmortel blijft er een filmlaagje (sluier van bindmiddel) op de tegel achter. Deze verdwijnt vanzelf na enige tijd door gebruik en verwering. Wanneer u de tegel van te voren nat maakt heeft u minder last van een filmlaagje. Volg altijd de verwerkingsvoorschriften op de verpakkingsetiketten.

Cement moet alleen worden gebruikt wanneer men dit per sé wil. Uit ervaring blijkt dat bijna alle cementvoegen na enige tijd kapotvriezen. Vraag hiervoor informatie bij onze verkoop.

De voegbreedte dient te worden aangepast aan het soort steen en de manier waarop de voegen ingeveegd worden.
Tegels met strakke kanten of met een facet dienen altijd met een minimale voeg van 2 à 3 mm verwerkt te worden; dit i.v.m. het uitzetten van de tegels door opwarming van de zon. Hierdoor kunnen kantjes van de tegels afspringen. Tevens kan men hier de maatafwijking van de tegels onderling opvangen. Getrommelde tegels kunnen met een kleinere voeg worden verwerkt, bij deze tegels vallen eventuele randbeschadigingen na verwerken niet op.

Voor de verschillende natuursteen tegels wordt hieronder een overzicht gegeven van de geadviseerde voegbreedte:
Getrommelde tegels van gelijke dikte    minimaal 1 mm
Strak gezaagde tegels van gelijke dikte    minimaal 2 mm
Tegels met gezaagde kanten en ongelijke dikte   ca. 3 tot 5 mm
Zandsteentegel met geslagen kant van ongelijke dikte  ca. 5 mm tot 1 cm

Let op! Natuursteendeklaag stenen, siertegels en producten van Metten dienen enkel met zuivere voegmaterialen te worden ingevoegd. In ieder geval dient het voegmateriaal droog en zuiver te zijn. Dat wil zeggen: het mag geen gekleurde fijne deeltjes bevatten, die zich in de poriën van de oppervlakken kunnen zetten en voor een bepaalde tijd een kleurverandering veroorzaken. In geen geval leemhoudend zand of mortel gebruiken om een vermindering van de kleurkwaliteit op de oppervlakte van de stenen te voorkomen. Wij raden hiervoor zuiver zilverzand als voegmateriaal aan.Aftrillen

Reinig de trilplaat grondig vóór het aftrillen; zand-cementresten en roest kunnen vervuilen. De bestrating moet schoon en droog zijn voor het aftrillen. Vocht kan leiden tot cementafzetting aan het oppervlak. Deze kan wel worden verwijderd door de bestrating onmiddellijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water.

Getrommelde betonbestrating, betonstenen met een vellingrand en gebakken bestrating mogen op de gebruikelijke wijze met een metalen trilplaat worden afgetrild. Voor andere producten moeten extra voorzorgmiddelen genomen worden. Zo dienen betonstenen zonder vellingrand, zoals Infinito Moderno en natuursteendeklaag stenen zoals Luxaton skin afgetrild te worden met een trilplaat die is voorzien van een rubberen/kunststof mat. Dit ter bescherming van de rand en de bovenlaag. Voor de producten van Metten wordt een rubberen/kunststof mat of een Topslite vilt mat (speciaal voor Belpasso) aangeraden.
Tegels van beton en natuursteen mogen niet afgetrild worden. Deze dienen uitsluitend te worden gelegd.ALGEMENE INFORMATIE


Wassink Bestratingen is dankzij jarenlange ervaring specialist in bestratingmaterialen en natuursteen. Met onze materialen creëert u de basis en inspiratie om uw plannen vorm te geven. Met het uiteindelijke resultaat: een tuin waarin u van alle goede momenten van het buitenleven geniet. Buiten onze eigen import van natuursteen, waarin wij uitsluitend eerste soort en eerste kwaliteit natuursteen leveren, leveren wij producten van gerenommeerde leveranciers zoals o.a. Marlux Klaps, Morsinkhof, Redsun, MO, MBI, Holcim, M&W, In-lite,
Wienerberg, Huwa en Metten.

Controleer uw bestelling bij aflevering. Bij twijfel aan de kwaliteit van de materialen dient direct contact te worden opgenomen. Verwerking van de bestrating betekent acceptatie van deze materialen. Indien er bij aflevering geen schade gemeld is, hebben wij geen andere keus dan aan te nemen dat de schade in een latere fase is ontstaan. Er is dan geen mogelijkheid voor reclamatie. Herstelwerkzaamheden worden om deze reden dan ook nooit vergoed.Onderhoud bestrating

Door vochtige weersomstandigheden kan het met name op schaduwrijke plaatsen voorkomen dat er alg- en/of mosaanslag optreedt op bestrating. Hiervoor zijn anti-alg producten leverbaar welke zonder nabehandeling zorgen dat deze aanslag verdwijnt. Voor een goede werking van deze producten wordt er aanbevolen deze zowel voor als na de winterperiode te gebruiken (informatie over onderhoudsproducten bij de verkoop: Muscodel, Lithofin Allex).
Gebruik géén hogedrukreiniger voor het reinigen van betonsteen en natuursteendeklaag bestrating omdat deze de toplaag van de steen beschadigd. De steen wordt hierdoor ruwer waardoor deze sneller vervuiling en aanslag opneemt.
Natuurlijk geldt dat voorkomen beter is dan genezen: MFS (Multi Functional Sealer). Ook kunt u twee keer per jaar preventief bovengenoemde onderhoudsproducten gebruiken.Uitbloeiingen bestrating

Witte uitslag bij betonprodukten wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd welke zich op het betonoppervlak afzet. Technisch is dit niet vermijdbaar. Dit kan gebeuren door het aanmaakwater bij de productie of later door regenwater. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met de kooldioxide uit de lucht waardoor een onoplosbaar calciumcarbonaat ontstaat. Een probleem dat onvermijdelijk is bij betonprodukten. Daar door contact met de lucht steeds meer kooldioxide wordt toegevoegd, wordt het calciumcarbonaat langzaam omgezet tot calciumhydrogeencarbonaat dat wel in water oplosbaar is. Dat wil zeggen dat te zijner tijd de witte uitslag verdwijnt. Hoe lang dit echter gaat duren valt moeilijk te zeggen. Dat hangt af van de atmosferische omstandigheden en het gebruik van de bestratingmaterialen

Een tweede mogelijkheid is het reinigen van de bestrating met in de handel verkrijgbare producten om kalkuitslag te verwijderen (informatie over onderhoudsproducten bij de verkoop: Vosimox, Lithofin MURO). Volg hierbij de aanwijzingen op de gebruiksaanwijzing.
Opgelet! Door gebruik te maken van chemische reinigingsmiddelen kan de textuur en kleur lichtjes wijzigen. Het is raadzaam om dit eerst op een kleine oppervlakte uit te proberen. Vergeet niet om gepaste veiligheidskleding
te dragen (handschoenen, bril).Krasvorming siertegels

Siertegels met een vlak oppervlak kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt.


Speciaal besteld

Alle materialen die speciaal voor u worden besteld kunnen niet worden geretourneerd.
Teveel bestelde standaard voorraad materialen (overleg met de verkoop) kunnen retour gebracht worden
binnen 2 weken na levering / afhaling, mits schoon en onbeschadigd. Hiervoor wordt 10% in mindering gebracht op de aankoopprijs. U dient de factuur mee te nemen.
Gladheid

De mate van gladheid van bestrating kan per type bestrating verschillen. Een betonproduct is door zijn structuur doorgaans minder glad dan een natuursteen of keramische tegel welke verzoet is. Ook is een gebakken klinker minder glad dan een betontegel met een coating daarop. Door weersinvloeden kan bestrating ook glad worden (opvriezing).
Natuurlijk bepaalt schoeisel ook de grip op bestrating. Op een vlakke ondergrond zal een schoen met lederen zool in veel gevallen - na een regenbui - gladder zijn dan een rubberen zool met profiel.
In de winterperiode zijn sommige steensoorten meer glad dan in de droge perioden. Zelfs de stroefste steen kan na een sneeuwbui glad worden. Ook kan eventueel de combinatie vorst en dooi een oppervlak glad maken. Hierbij kunnen wij opmerken dat een vlak materiaal bij een voor- of achterdeur, een doorloop in sommige gevallen ‘te’ glad zal zijn op bepaalde dagen van het jaar. U dient te overwegen of dit voor u aanvaardbaar is. U kunt hiervoor informatie inwinnen bij onze verkoop, maar wij kunnen geen garanties afgeven dat een oppervlak te allen tijde stroef genoeg zal zijn.Kleurverlies

Bekend is dat veel steensoorten hun kleur verliezen door UV straling, slijtage en weersinvloeden. Betonproducten worden fletser door de zon, maar ook natuursteensoorten verliezen hun pigmenten door UV straling. Chinees Hardsteen is bijvoorbeeld een steensoort welke relatief veel kalk bevat en daardoor veel kleur verliest. Deze soort wordt een aantal tinten lichter. Een positief effect hiervan is dat deze soort door de aantasting van de kalk stroever/ruwer wordt. Tevens vallen krassen bij een lichtere soort minder op. Gebakken steensoorten worden echter vaak donkerder van kleur. De poriën van de steen slippen dicht door gebruik en weersinvloeden en de steen wordt hierdoor dieper van kleur. In onze showtuin hebben wij voldoende voorbeelden van soorten die net gestraat zijn en soorten die er al een aantal jaren liggen. Wij kunnen dus goed laten zien wat een steensoort in de tijd doet met zijn kleur.


Handelskwaliteit

Ons assortiment bestaat uit eerste soort en eerste kwaliteit bestrating. Daarbij hebben wij regelmatig partijen met de stempel ‘handelskwaliteit’. Deze materialen voldoen niet aan de kwaliteitseisen voor 1e soort welke gesteld wordt aan de betreffende bestrating. Bijvoorbeeld maatafwijking, kleurverschil, of misproductie. Toch kunnen deze materialen van zeer goede kwaliteit zijn voor een zeer redelijke prijsstelling. Dit is afhankelijk van het type materiaal/producent. Op deze producten geldt geen garantie.


Assorti

Bij sommige producten is het noodzakelijk deze persoonlijk uit te zoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zwerfkeien, sommige beelden, waterelementen, restpartijen, etc. Wij hebben regelmatig wisselende partijaanbiedingen van bestratingmaterialen en decoratieartikelen.


Monsters

Monsters zijn altijd ter indicatie. Vooral bij natuursteen is elk monster qua kleur en uitwendige structuur slechts benaderend. Afwijkingen of schakeringen die eigen zijn aan het materiaal (kleurnuances, poriën, aders, etc.)
zijn toegestaan. Ook op maatvoering dienen bepaalde afwijkingen te worden geaccepteerd.Zagen van bestrating en tegels

Wanneer er gezaagd moet worden om de materialen pas te maken dient u rekening te houden met de volgende aspecten:
Zaag buiten het straatplan om zaag- en stofversmering te voorkomen.
Nadat de materialen zijn gezaagd dient u de gezaagde materialen buiten het straatplan goed schoon te maken met schoon water. Eventuele zaag- en stofversmering van het zagen kan zich dan niet vastzetten op het oppervlak van de bestrating. Dit is namelijk achteraf zeer moeilijk tot niet te verwijderen.
INFORMATIE NATUURSTEEN TEGELS


Al jarenlang importeren wij het overgrote deel van ons assortiment natuursteen tegels zelf. Daarnaast doen wij geen concessies in kwaliteit, wij bestellen en leveren uitsluitend eerste soort en eerste kwaliteit natuursteen.
Tevens zijn wij continue bezig om de verpakking te optimaliseren en om nieuwe innovatieve producten/bewerkingen te leveren. Zie ook www.natuursteen-online.nl voor de meest recente en actuele informatie over kenmerken, eigenschappen, aanvullende informatie, verwerking en onderhoud van/over natuursteen tegels.

Controleer de partij bij aflevering, en plaats natuursteen binnenbevloering binnen of bescherm deze tenminste tegen regen, wind en eventuele vorst.
Bij twijfel aan de kwaliteit van de materialen dient direct contact te worden opgenomen. Verwerking van de natuursteen tegels betekent acceptatie van deze materialen. Indien er bij aflevering geen schade gemeld is, hebben wij geen andere keus dan aan te nemen dat de schade in een latere fase is ontstaan. Er is dan geen mogelijkheid voor reclamatie.Natuurproduct

We kunnen middels presentatietegels niet alle structuur- en kleurschakeringen tonen die in natuursteen voorkomen.
Natuursteen is een natuurproduct en komt uit groeves. Elke tegel verschilt van elke andere tegel in kleur, structuur en detaillering. Dit fenomeen geeft dan ook een levendig en uniek karakter aan natuursteen. De in de presentatie getoonde natuursteentegels zijn dus geen monsters die een waarborg voor gelijkheid in kleur en structuur kunnen garanderen. De kleur van de meeste natuursteensoorten verbleekt enigszins, voornamelijk onder invloed van zonlicht (UV-straling) en zure regen. Met name alle natuursteensoorten die kalkhoudend zijn zoals bijvoorbeeld Chinees hardsteen.
Tip: Verleg het materiaal uit alle kisten tegelijk. De kleurnuances die karakteristiek zijn voor natuursteen, worden goed verdeeld over de vloer.Ruim bestellen!

U moet altijd iets meer natuursteen bestellen dan u qua oppervlakte nodig heeft. Afhankelijk van de vorm en het legpatroon zal er snijverlies ontstaan. Bovendien zal er tijdens het leggen ook wel eens een tegel kunnen breken of beschadigen. Gezamenlijk kunnen we een snijverlies berekenen (zo´n 3 % tot 4 %) van het totale oppervlak, echter afhankelijk van de steensoort. Een aantal reservetegels zijn natuurlijk bijzonder handig voor een onverwachte reparatie. Houdt u tegels over dan kunt u deze natuurlijk gebruiken als ´proefsteen´ bij het uitproberen van onderhoudsmiddelen.


Beschadigingen, tolerantie en afwerking

Veel natuursteensoorten zijn, door hun structuur en minerale samenstelling, zeer harde materialen. Met name de gezaagde natuursteensoorten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor randbeschadigingen. De tendens van steeds grotere maten tegels, verhoogt dit risico enkel. Deze randbeschadigingen kunnen ook voorkomen bij tegels met een breukruw oppervlak. Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is strak verpakken onmogelijk, waardoor risico´s op schade vergroten. Hoewel er alles aan wordt gedaan, om beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk.
Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is ontstaan. Immer schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing!
Gezien de oorzaak van de schade onmogelijk te bepalen valt, stellen wij dat schadepercentages tot 5% moeten worden geaccepteerd. Stelregel is dat 1% randbeschadiging van de randoppervlakte van de tegels geaccepteerd dient te worden.
Schades onder deze percentages, kunnen dan ook geen aanleiding geven tot omruiling/schadevergoeding.
Houd er in dit verband rekening mee, dat enigszins beschadigde tegels altijd nog kunnen worden gebruikt om passtukken te zagen.

Let op: Bij natuursteen tegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Bij een gezaagde tegel kan de diktetolerantie + of - 2 mm bedragen. De tolerantie t.o.v. de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt + of - 2 %.
Kleine schuurkringen en verzoetingslagen op de zichtzijde kunnen soms voorkomen en zijn geen reden voor reclamaties. Tijdens de gebruiksduur zullen er in dit krasgevoelige materiaal vaker krassen ontstaan die door verdere beloping en zure regen ook weer zullen verminderen.Eigenschappen/kenmerken van natuursteen tegels

Bij de meeste natuursteensoorten en met name bitumenhoudende en kalksteen tegels zoals travertin en hardsteen welke verzoet zijn, zal de glans na enige tijd onder invloed van UV-straling en zure regen afnemen/verdwijnen. Tevens zal hierdoor de kleurstelling enigszins verbleken. Kleurverdiepende impregneermiddelen kunnen de kleur ophalen, echter nooit blijvend vasthouden. Bij de huidige kleurverdiepende impregnators is de houdbaarheid buiten maximaal tussen een half jaar en een jaar i.v.m. de inwerking van UV-licht. Herhaling blijft noodzakelijk.
Tegels met een geschuurd, verzoet of gepolijst oppervlak zijn gevoelig voor krasvorming.
Tegels, die donker van kleur zijn, kunnen in de zomer zeer warm worden. Houd hiermee rekening bij de verwerking rondom een zwembad.
De bewerking van het oppervlak van natuursteen tegels uit Azië gebeurt bijna altijd handmatig. Dat betekent dat bij verzoete tegels lichtere of donkere plekken en draaiingen kunnen voorkomen (zogenaamde verzoetingslagen). Bij buitengebruik zullen deze kleurverschillen naar elkaar toetrekken.
Dit komt doordat de tegels met de hand met water geschuurd worden waarbij niet zichtbaar is welke plaats
meer of minder bewerkt is.
Over deze eigenschap kan niet gereclameerd worden.
Bij de grotere afmetingen zoals 80x80, 90x90 en 100x100 kunnen de oppervlaktes licht schotelvormig zijn. Dit komt doordat er bij deze afmetingen vanuit 2 zijden naar elkaar toe gezaagd wordt en deze niet exact op elkaar uitkomen. Dit wordt vervolgens egaal geschuurd waardoor schotelvorming kan ontstaan. Dit dient te worden geaccepteerd als een eigenschap van de tegels.
Travertin en marmer zijn kalksteentegels welke nooit verwerkt mogen worden in beton, maar in split (zie plaatsing).
Desert Black in de geschuurde uitvoering kan een schotelvormig oppervlak hebben, aangezien de tegel in de breukruwe uitvoering een leisteen is.
Tegels met een gevlamd oppervlak hebben altijd vlambanen in het oppervlak. Ook kan het incidenteel voorkomen dat er nog enkele zaagsneden zichtbaar zijn (en haarscheuren ten gevolge van het verwarmen).
Natuursteen tegels kunnen altijd haarscheurtjes bevatten. Dit is inherent aan sommige steensoorten. Haarscheuren in natuursteen ontstaan na de vorming van natuursteen door bewegingen in de aardkost. Bij vulkanische materialen zijn deze bijna altijd blijvend en zijn ze nauwelijks van invloed op de sterkte van de tegel. Bij basalten (o.a. Oriënt Black) zijn deze haarscheurtjes soms zichtbaar, met name in natte toestand. Bij kalkhoudende materialen kunnen deze scheurtjes tijdens de vorming ervan weer opgevuld worden met in water opgeloste kalk of leem. Hierdoor ontstaan witte aders van gerekristaliseerde kalk of stylolieten uit restanten van klei. Met name in het eerste geval betreft het hier absoluut geen minder belastbare delen van de tegel. Haarscheurtjes komen o.a. soms voor in: hardsteen uit China en Vietnam, Oriënt Black.
Bij leisteen soorten (o.a. Mongolian Slate, Mustang, Sagrada Stone) is het mogelijk dat er tijdens een vorstperiode schilfers los springen vanuit het oppervlak. Dit is een gevolg van de eigenschap van leisteen als gelaagde steensoort.
Tevens komt het veelvuldig voor dat gezaagde leisteen tegels uit China en India geen haakse hoeken (90°)
hebben.
Bij zwarte leisteen tegels (zoals Mongolian Slate) is er kans dat er tegels onder invloed van ertsinsluiting tussen de leisteen lagen gaan oxideren. Bij niet kalkhoudende soorten kunnen deze vlekken met een roestomvormer verwijderd worden. Bij Basalt wordt ertsinsluiting ook wel waargenomen.
Door de gelaagde opbouw van zandsteen, kwartsiet en leisteen is het mogelijk dat tegels gaan schotelen. Door bevriezing van water dat tussen de lagen is opgesloten kunnen schilfers van de tegels springen.
De randen van tegels zonder of met klein facet zijn door de aard van het materiaal (hardheid, gelaagdheid) kwetsbaar / gevoelig voor kleine randbeschadigingen. Geadviseerd wordt daarom ook om deze tegels met een bredere voeg te leggen.
Om eventuele maat- en diktetoleranties van natuursteen tegels onderling op te vangen, enige flexibiliteit en een bepaalde uitstraling te geven, worden terrastegels bij voorkeur met een voeg gelegd.
De producten die wij verkopen presenteren wij in showborden en van de meeste producten liggen stukjes gestraat. Wij proberen een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van de producten, echter bij natuursteen is het in sommige gevallen lastig om een eenduidig beeld te geven. Natuursteen heeft namelijk vaak kleur- en structuurafwijkingen daar het om een natuurproduct gaat. Informeer bij de verkoop over de eigenschappen van de soort van uw keus.
Graniet tegels zijn zeer sterk zuigende soorten. Deze zullen doordat ze vocht opnemen kringen vertonen van vocht als ze droog zijn. Dit kan enkele jaren duren totdat ze helemaal verzadigd zijn. Door de tegels op een fundering van split te plaatsen worden deze kringen minder waargenomen.
Gebruik op kalkhoudende soorten zoals marmer, travertin, kalksteen, basalt geen zuur. Hierdoor wordt de kleur zeer licht en kan het oppervlak ruw worden. Voor reinigen van deze producten dient u een zuurvrije reiniging te gebruiken zoals Vuiloplosser van Lithofin.
Bij wildverbanden is het mogelijk dat er verschil is in afwerking/tolerantie door de onderlinge afmetingen. Elke maat wordt namelijk afzonderlijk geproduceerd.Onderhoud natuursteen tegels

Reinigen: Indien ingevoegd met een cementmengsel, na circa 2 à 3 dagen na plaatsing reinigen met een (zuurvrije) cementsluierverwijderaar (Lithofin Vuiloplosser, Lithofin Cementsluierverwijderaar).

Beschermen: Ter bescherming kan desgewenst een coating of impregnering worden aangebracht. Afhankelijk van het toegepaste product kan deze direct (Seal-Guard) of na een droogtijd toegepast worden. Informeer hiervoor bij onze verkoop. Houd hierbij rekening met het feit dat sommige producten de kleuren kunnen accentueren, het zogenaamde ‘nat’effect. 
Bij zeer harde materialen dient de impregnering/coating in een dunne laag te worden aangebracht (Seal-Guard, Lithofin Vlekstop W, Kleurverdieper). Overvloedig gebruik kan leiden tot streep- of vlekvorming!
N.B. Alle natuurproducten hebben de neiging om te verbleken onder invloed van zonlicht. Een impregnering/coating zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan.

Onderhoud: Het normale onderhoud kan gebeuren door af en toe te dweilen of desgewenst te schrobben met een neutraal product (Lithofin Wash&Clean, Vuiloplosser, Buitenhuisreiniger, Lősefix). Vermijd in ieder geval overvloedig zeepgebruik en gebruik géén groene zeep voor kalkhoudende natuursteen tegels zoals bijv. hardsteen.
Let op! Lees voor het gebruik van een onderhoudsproduct altijd goed de gebruiksaanwijzing en test het preparaat altijd op een proefvlak of op een losse tegel. Voor eventuele foutieve aanwendingen van deze producten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Volg altijd de verwerkingsvoorschriften op de verpakkingsetiketten.
Voor extra informatie over onderhoudsproducten kunt u terecht bij de verkoop van Wassink Bestratingen of op www.lithofin.be, www.seal-guard.eu.Pallets

Eventuele statiepallets worden in rekening gebracht. Bij retour bezorgen worden deze verrekend. Mits schoon en heel. U dient de factuur mee te nemen. Ook pallets waar u geen statiegeld voor heeft betaald mogen retour, mits deze bij Wassink Bestratingen vandaan komen.
Openingstijden

zomertijd:     wintertijd:
ma. 13.00-17.30 uur    ma. 13.00 – 17.00 uur
di. t/m don. 10.00 – 17.30 uur   di. t/m vrij 10.00 – 17.00 uur
vrij. 10.00 – 20.00 uur   zat. 9.00 – 15.00 uur
zat. 9.00 – 16.00 uur


www.WassinkBestratingen.nl
www.Natuursteen-Online.nl
info@wassinkbestratingen.nl

Verkoop en opslag: Stadshoudersmolenweg 200
7317 AZ  Apeldoorn
Tel. 055 – 5225302