Tips bij algemeen ontwerp

Bestrating moet functioneel zijn, maar ook in het geheel van een tuin passen. Het karakter van een tuin wordt bepaald door het gebruikte materiaal. In een natuurlijk aangelegde tuin horen materialen met een natuurlijke uitstraling zoals (oude) gebakken klinkers, natuurstenen (kinderkopjes), trommelkasseien, grind en veldkeien. In een strakke tuin zullen de bestratingmaterialen de lijnen van de tuin accentueren. Tegels van natuursteen of beton zijn hiervoor uitstekend geschikt.

Aanleggen van een terras

Het aanleggen van een terras is een zaak die alle aandacht verdient. Het terras moet echt een plek worden waar u kunt genieten van uw tuin en/of van de zon. Eerst wordt een logische plaats gekozen. Een plaats die goed bereikbaar is vanuit het huis en die een goede aansluiting heeft met de rest van de tuin. Laat de maat en de vorm afhangen van de functie, die u aan het terras wil laten toekennen.

Een rond terras geschikt voor vier personen, moet tenminste een diameter van 3 meter hebben.

Aanleggen van een pad

Een pad vormt de verbinding tussen twee, van elkaar afliggende plaatsen. Bijvoorbeeld tussen twee terrassen of tussen de stoep en het huis. Soms betreft het een looppad naar het schuurtje of de route naar de achteruitgang. Het paadje ligt er vaak voor de gezelligheid om lekker door de tuin te lopen langs bloeiende hortensia's, achter hoge coniferen langs en weer voorbij de volière naar het hoofdterras. Voor paden geldt een beetje hetzelfde als voor terrassen: je legt ze bochtig, grillig of juist kaarsrecht.

De opsluiting van een stenen paadje is ook te maken met een betonrandje of een rollaag. Zorg ervoor dat de rollaag ± 2 cm lager gesteld wordt als de stenen van het paadje. Een steen in lengterichting zorgt voor een mooie afsluiting van het overdwars gelegde halfsteensverband. Opsluitbanden zijn er in verschillende diktes. Voor een normaal pad en terras zijn die van 5x15x100 of 6x20x100 prima geschikt.

Aanleggen oprit

Aan een oprit worden  zwaardere eisen gesteld en eigenlijk spreekt het voor zich dat er dus zwaarder bestratingmateriaal moet worden gebruikt. Als leidraad voor de oprit dient u bestratingmateriaal te gebruiken met een minimale hoogte van 7 cm. U dient er voor te zorgen, dat de oprit een randomsluiting krijgt, zoals bijvoorbeeld betonranden of palissaden (banden). Principieel geldt: hoe hoger de stenen zijn des te sterker belastbaar.

Een auto heeft een oppervlakte nodig van 2 bij 5 meter. Als u twee auto's naast elkaar op uw oprit wilt zetten moet u dus uitgaan van een breedte van tenminste 5 meter. Vaak is de oprit nog wat breder zodat er gemakkelijk langs gelopen of gefietst kan worden.