Invegen en voegen

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0/2 mm tot 0/4 mm, split 1/3 mm tot 2/5 mm). Vul de voegen vóór en na het aftrillen van de bestrating – uitgezonderd (natuursteen) tegels, deze mogen niet afgetrild worden (zie aftrillen). Ook kunt u gebruik maken van voegmortel.

Invoegen met split of zand verdient de voorkeur. Hierbij heeft men nooit het risico dat na een langdurige vorstperiode, waarbij tegels vaak opvriezen, de voegen kapot springen. Voor tegels met kleine voegen kan men gebruik maken van o.a. zilverzand, brekerzand of invoegsplit. Voor tegels met gekapte kanten en kinderkopjes adviseren wij 0 tot 5 mm splitten zoals basaltsplit.

Bij gebruik van voegmortel moet de voeg minimaal 3 mm breed en 30 mm diep zijn. Indien er tegels los liggen zal hier de voeg er vroeg of laat uitspringen. Dus let hier goed op! Na het invoegen van het voegmortel blijft er een filmlaagje (sluier van bindmiddel) op de tegel achter. Deze verdwijnt vanzelf na enige tijd door gebruik en verwering. Wanneer u de tegel van te voren nat maakt heeft u minder last van een filmlaagje. Volg altijd de verwerkingsvoorschriften op de verpakkingsetiketten.

Cement moet alleen worden gebruikt wanneer men dit per sé wil. Uit ervaring blijkt dat bijna alle cementvoegen na enige tijd kapotvriezen. Vraag hiervoor informatie bij onze verkoop.

De voegbreedte dient te worden aangepast aan het soort steen en de manier waarop de voegen ingeveegd worden.
Tegels met strakke kanten of met een facet dienen altijd met een minimale voeg van 2 à 3 mm verwerkt te worden; dit i.v.m. het uitzetten van de tegels door opwarming van de zon. Hierdoor kunnen kantjes van de tegels afspringen. Tevens kan men hier de maatafwijking van de tegels onderling opvangen. Getrommelde tegels kunnen met een kleinere voeg worden verwerkt, bij deze tegels vallen eventuele randbeschadigingen na verwerken niet op.

Voor de verschillende natuursteen tegels wordt hieronder een overzicht gegeven van de geadviseerde voegbreedte:
Getrommelde tegels van gelijke dikte    minimaal 1 mm
Strak gezaagde tegels van gelijke dikte    minimaal 2 mm
Tegels met gezaagde kanten en ongelijke dikte   ca. 3 tot 5 mm
Zandsteentegel met geslagen kant van ongelijke dikte  ca. 5 mm tot 1 cm

Let op! Natuursteendeklaag stenen, siertegels en producten van Metten dienen enkel met zuivere voegmaterialen te worden ingevoegd. In ieder geval dient het voegmateriaal droog en zuiver te zijn. Dat wil zeggen: het mag geen gekleurde fijne deeltjes bevatten, die zich in de poriën van de oppervlakken kunnen zetten en voor een bepaalde tijd een kleurverandering veroorzaken. In geen geval leemhoudend zand of mortel gebruiken om een vermindering van de kleurkwaliteit op de oppervlakte van de stenen te voorkomen. Wij raden hiervoor zuiver zilverzand als voegmateriaal aan.